Política de privacitat

Protecció de dades personals

Informació sobre l'ús de dades de caràcter personal, segons el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).

Lluïsa Roger Mateu d'ara endavant LA LLUISA respecta el seu dret a la intimitat i aplica tota la normativa vigent a fi de protegir les dades personals dels seus clients i usuaris.

Les seves dades personals són tractats amb la màxima confidencialitat, havent adoptat LA LLUISA, com a responsable del tractament, les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la confidencialitat i seguretat de les dades personals, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Perquè l'Usuari pugui rebre informació i, si s'escau, poder reservar, demanar els productes i serveis que LA LLUISA ofereix a través del web de LA LLUISA, és necessari que ens informi de certes dades personals necessàries per a poder, així, personalitzar els nostres serveis i ajustar-los als seus interessos i necessitats.

Us recordem que és deure de l'usuari fer-nos saber qualsevol canvi que es produeixi en les seves dades, a la LLUISA, i que hagués indicat per procedir al seu manteniment en els fitxers corresponents.

Es pot revocar aquest consentiment en qualsevol moment, així com exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oblit i oposició dirigint-se per escrit a:

LA LLUISA

Avinguda Enric Benet, 8

43814 Vila−rodona (Tarragona)

També pot exercir els seus drets per correu electrònic a l'adreça info@lalluisa.com.


Botiga La Lluïsa, carnisseria i xarcuteria

La Lluisa
Ofici, dedicació i passió, la nostra manera de fer!
Carnisseria - Xarcuteria - Elaboració pròpia Avinguda Enric Benet, 8
43814 VILA-RODONA (TARRAGONA)
977 63 84 63
www.lalluisa.com

Segueix-nos a

Termes i condicions d'ùs - Avis legal - Política de cookies - Política de privacitat disseny web

Copyright © 2024 La Lluïsa. Tots els drets reservats.